Sistema de Acceso Venoso Arterial s/set de colocacion -(Titanio)

///Sistema de Acceso Venoso Arterial s/set de colocacion -(Titanio)